Sądowy nakaz zapłaty

Co to jest nakaz zapłaty?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest jednym z wielu orzeczeń sądowych. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy oraz okręgowy mogą wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeśli powód, np. bank, dochodzi roszczenia pieniężnego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd lub referendarz sądowy wydaje na posiedzeniu niejawnym, a więc bez obecności obu stron postępowania.

Jak wygląda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Takie orzeczenie sądowe zawiera napis od góry “NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM” oraz sygnaturę akt danej sprawy, np. I Nc 112233/20, VI Nc-e 11223355/20 (nakaz wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym). Znajduje się również data wydania nakazu zapłaty, oraz dane sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Poniżej znajduje się tam określenie powoda z określeniem, że Ty jako pozwany masz zapłacić wskazanemu powodowi określoną kwotę pieniędzy albo złożyć w sądzie sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dalszej części powinno być wskazane, że termin na wniesienie od nakazu zapłaty wynosi 2 tygodnie od dnia jego doręczenia. Proszę pamiętać, że brak wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie spowoduje odrzucenie sprzeciwu i uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

Dostałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym można się odwołać. Skutecznie wniesiony sprzeciw powoduje, że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc i sprawa trafi do normalnego procesu.

W skutek złożenia odwołania – sprzeciwu możesz sprawę wygrać w całości i cieszyć się całkowitym oddłużeniem. W sprzeciwie od nakazu zapłaty należy jednak podnieść odpowiednie zarzuty dlatego najlepiej aby sprawę prowadził doświadczony prawnik.

PAMIĘTAJ! Jeśli nie odwołasz się od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym to niebawem czeka Cię postępowanie egzekucyjne. Wówczas komornik dokona egzekucji Twojego majątku.

JEŻELI WŁAŚNIE OTRZYMAŁEŚ NAKAZ ZAPŁATY Z SĄDU – NIE ZWLEKAJ, JUŻ DZISIAJ ZGŁOŚ SIĘ DO STOP NAKAZOWI ZAPŁATY PO PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNIKA.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze czyli EPU, to tryb rozpoznawania roszczeń za pośrednictwem systemu informatycznego. Pod tą nazwą kryje się Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny. Sąd ten prowadzi sprawy online, w formie elektronicznej.

Nakazy zapłaty w EPU wydają referendarze sądowi, a nie sędziowie. W tym postępowaniu Powód składa pozew poprzez specjalny formularz na stronie internetowej, w którym wskazuje swoje żądanie, jego kwotę oraz wpisuje krótkie uzasadnienie. Powód nie załącza dowodów na istnienie roszczenia!

Dlatego tak ważne jest odwoływanie się od nakazów zapłaty w EPU.

Pamiętaj, że na sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest tylko 14 dni od daty jego otrzymania z sądu!

JEŻELI WŁAŚNIE OTRZYMAŁEŚ NAKAZ ZAPŁATY Z SĄDU – NIE ZWLEKAJ, JUŻ DZISIAJ ZGŁOŚ SIĘ DO STOP NAKAZOWI ZAPŁATY PO PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNIKA.

  • Email: kontakt@pomoc-dluznikom.pl
  • Telefon: +48 883 185 077

Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera żeby być na bieżąco

© Copyright 2018 STOP Nakazowi Zapłaty - Pomoc prawna dłużnikom, oddłużanie, sprzeciw od nakazu zapłaty. Przygotowanie strony www TD Project