Pomoc osobom zadłużonym

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Jest to postępowanie upadłościowe przewidziane dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne.

Zadaniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnej osoby. Umorzenie dotyczy całości lub części długów, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić. Istotne jest, że dotyczy to tylko i wyłącznie długów, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości.

W postępowaniu upadłościowym dochodzi do likwidacji całego albo części majątku konsumenta. Uzyskane w ten sposób środki przekazane zostają na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy w określonym czasie zgłosili istnienie swojej wierzytelności. Po ogłoszeniu upadłości wierzyciele zaprzestają egzekwowania należności, które są objęte złożonym wnioskiem i zaprzestają naliczania odsetek.

Jeśli jesteś zdecydowany na ogłoszenie upadłości konsumenckiej zgłoś się do serwisu STOP Nakazowi Zapłaty. Przeanalizujemy Twoją sytuację, złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości i poprowadzimy postępowanie.

Zapraszamy do kontaktu e-mail: kontakt@pomoc-dluznikom.pl, lub za pomocą formularza kontaktowego.

 

Formularz kontaktowy

The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Zapoznałem się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych.

Pomoc osobom zadłużonym

 

Jeżeli nakaz zapłaty został doręczony pod niewłaściwy adres (np. zmieniłeś adres zamieszkania, przebywałeś za granicą). Jest szansa, że uda nam się doprowadzić do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu i umorzenia egzekucji.  

Wiele osób dowiaduje się o swojej sprawie dopiero z zawiadomienia komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub z informacji uzyskanej od pracodawcy, który zajął im wynagrodzenie w myśl wezwania otrzymanego od komornika.

Firmy windykacyjne kupując masowo zaległe długi od banków, firm windykacyjnych uzyskują  adres zamieszkania lub zameldowania który nie jest już aktualny. Adres ten jest przez nich wskazywany w pozwie jako aktualny. Sąd natomiast nie ma obowiązku ani nawet możliwości weryfikacji danego adresu na etapie postępowania sądowego, więc adresowany do dłużnika nakaz zapłaty uprawomocnia się bez jego wiedzy.

Po nadaniu zaś nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności wierzyciel kieruje sprawę do komornika, który to nie ma problemu w ustaleniu aktualnego adresu zamieszkania dłużnika.

Jeżeli więc w toku postępowania komorniczego zostało wyegzekwowane roszczenie, a dług mógł być przedawniony lub z innych przyczyn nienależny - skontaktuj się z nami niezwłocznie - jesteśmy w stanie pomóc Ci w odzyskaniu pieniędzy wyegzekwowanych przez komornika!


Jak Pomagamy ?

Odebrałeś sądowy nakaz zapłaty, wyrok zaoczny albo pozew o zapłatę z sądu? Zostałeś pozwany przez windykatora, bank lub firmę pożyczkową? Twój dług może być przedawniony, zawyżony albo w ogóle nienależny. Być może wcale nie musisz go płacić!

Zgłoś się po pomoc prawną.

  • zrobimy dokładną analizę prawną sprawy,
  • napiszemy sprzeciw od nakazu zapłaty lub wyroku zaocznego,
  • przygotujemy odpowiedź na pozew,
  • zapewnimy Ci zastępstwo radcy prawnego bądź adwokata,
  • zatrzymamy egzekucję komorniczą.

DOSTAŁEŚ NAKAZ ZAPŁATY LUB WYROK ZAOCZNY Z SĄDU?
DOWIEDZ SIĘ CZY MOŻESZ UNIKNĄĆ SPŁATY DŁUGU !

  • Email: kontakt@pomoc-dluznikom.pl
  • Telefon: +48 883 185 077

Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera żeby być na bieżąco

© Copyright 2018 STOP Nakazowi Zapłaty - Pomoc prawna dłużnikom, oddłużanie, sprzeciw od nakazu zapłaty. Przygotowanie strony www TD Project