Zatrzymaj komornika

 

Jeżeli nakaz zapłaty został doręczony pod niewłaściwy adres (np. zmieniłeś adres zamieszkania, przebywałeś za granicą). Jest szansa, że uda nam się doprowadzić do przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu i umorzenia egzekucji.  

Wiele osób dowiaduje się o swojej sprawie dopiero z zawiadomienia komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub z informacji uzyskanej od pracodawcy, który zajął im wynagrodzenie w myśl wezwania otrzymanego od komornika.

Firmy windykacyjne kupując masowo zaległe długi od banków, firm windykacyjnych uzyskują  adres zamieszkania lub zameldowania który nie jest już aktualny. Adres ten jest przez nich wskazywany w pozwie jako aktualny. Sąd natomiast nie ma obowiązku ani nawet możliwości weryfikacji danego adresu na etapie postępowania sądowego, więc adresowany do dłużnika nakaz zapłaty uprawomocnia się bez jego wiedzy.

Po nadaniu zaś nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności wierzyciel kieruje sprawę do komornika, który to nie ma problemu w ustaleniu aktualnego adresu zamieszkania dłużnika.

Jeżeli więc w toku postępowania komorniczego zostało wyegzekwowane roszczenie, a dług mógł być przedawniony lub z innych przyczyn nienależny - skontaktuj się z nami niezwłocznie - jesteśmy w stanie pomóc Ci w odzyskaniu pieniędzy wyegzekwowanych przez komornika!


Image

DOSTAŁEŚ NAKAZ ZAPŁATY LUB WYROK ZAOCZNY Z SĄDU?
DOWIEDZ SIĘ CZY MOŻESZ UNIKNĄĆ SPŁATY DŁUGU !

  • Email: kontakt@pomoc-dluznikom.pl
  • Telefon: +48 883 185 077

Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera żeby być na bieżąco

© Copyright 2018 STOP Nakazowi Zapłaty - Darmowa pomoc prawna, bezpłatna pomoc dłużnikom, oddłużanie. Przygotowanie strony www TD Project